Slide 1

Environmentální bezpečnost

PDFTiskEmail

Co je environmentální bezpečnost?

Environmentální bezpečnost se vztahuje na ochranu důležitých ekosystémových služeb a zabezpečení dodávky přírodních zdrojů (včetně vody, půdy, energie a minerálů) v takové míře, která umožňuje setrvalé udržení ekonomické úrovně a kvality lidského života. Globální změny v rostoucí míře přinášejí zvýšená rizika pro lidskou společnost i přírodní prostředí.  Společenské i přírodní systémy si tedy potřebují zachovat určitou míru rezilience, aby byly schopny reagovat na globální změny a problémy.

Environmentální bezpečnost se dotýká mnoha aspektů vztahu bezpečnosti lidské společnosti a životního prostředí:

-          dopady dlouhodobých environmentálních změn, například změny klimatu, snížení produktivity půdy nebo odlesňování;

-          vyčerpání nebo snížená dostupnost přírodních zdrojů, zejména energetických zdrojů, vody či klíčových minerálů;

-          dopady živelních pohrom, jako jsou záplavy, sucha, půdní sesuvy nebo bouře;

-          vojenské nebo ozbrojené konflikty vznikající v důsledku environmentálních problémů (např. dostupnost vody a půdy) nebo naopak dopady ozbrojených konfliktů na životní prostředí;

Aktualizováno Úterý, 11 Září 2012 08:32 Napsal uživatel Administrator Středa, 05 Září 2012 13:48