Slide 1

PDFTiskEmail

Výstupy projektu EnviSec byly prezentovány na mezinárodní konferenci „Katastrofy a Rizika IDRC Davos 2014“ pořádané Globální platformou pro rizika

Ve dnech 24. až 28. srpna 2014 proběhla ve švýcarském Davosu pátá mezinárodní konference na Katastrofy a Rizika IDRC Davos 2014, s podtitulem ‘Integrovaný management rizik: Role vědy technologií a praxe“ (http://idrc.info/home/).

 

Konference IDRC Davos je jedním z hlavních světových sympozií v oblasti integrovaného managementu a hodnocení rizik a je organizovaná Globální platformou pro rizika, pod patronací úřadu OSN pro omezování důsledků katastrof (UNISDR).  Hlavním zaměřením letošní konference byla podpora nově připravovaného režimu post-2015 Mezinárodní rámcové dohody Hyogo, z hlediska formulace a naplňování jejich cílů.

V úvodním projevu vystoupila Margareta Wahlström, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka (SRSG) pro snižování rizika katastrof - Úřad OSN pro omezování důsledků katastrof (UNISDR). Margareta Wahlström podpořila nutnost nové rámcové úmluvy, která bude reflektovat potřeby států a zároveň brát v potaz další připravované mezinárodní úmluvy, jako je post-Kyotský režim, či nový rámec post-2015 pro Cíle udržitelného rozvoje, který navazuje na Rozvojové cíle tisíciletí (tzv. Millennium Development Goals).

Výstupy projektu EnviSec z hlediska integrovaného hodnocení environmentálních rizik byly v rámci konference prezentovány formou posterového příspěvku, který tematicky navazoval na sekci zaměřenou na mezinárodní perspektivy v oblasti analýzy rizik a zranitelnosti.

Eliška Lorencová, CzechGlobe