Slide 1

PDFTiskEmail

Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus?

Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, v letošním roce zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků. Zahraniční zastoupení bylo reprezentováno zejména Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Akce byla v letošním roce zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions.

 

Hlavním tématem letošního ročníku bylo vypuštění první družice programu Copernicus, Sentinelu 1A, na oběžnou dráhu (proběhlo 3. dubna 2014). Účastníci konference se dozvěděli základní informace o datech, která bude Sentinel 1 poskytovat, o různých oblastech, ve kterých lze tato data využívat, a získali základní přehled o postupu jejich zpracování. Sentinel 1 byl také konfrontován s již existujícími družicemi a jejich produkty.

V prakticky orientovaných prezentacích zaznělo široké spektrum informací o využívání radarových družicových dat v ČR i v zahraničí. Největší uplatnění nachází radarová data v oblasti krizového řízení - typickým příkladem je mapování povodní (s výhodou nezávislosti radaru na denní době a počasí) a využití radarové interferometrie (např. pro monitorování pohybů terénu, sesuvů apod.). Velkým přínosem pro oblast krizového řízení bude rychlá dostupnost dat Sentinelu 1. Příležitost je spatřována v umožnění dlouhodobého monitoringu zemského povrchu - díky volné a bezplatné dostupnosti dat z družic Sentinel může být tento monitoring trvale udržitelný a přinést tak větší rozvoj metod dálkového průzkumu Země v praxi.

3. české uživatelské fórum Copernicus přineslo souhrn potenciálu především radarových dat Copernicus a jejich možných aplikací. Konference nabídla možnost propojení vazeb mezi účastníky konference napříč státní sférou, akademickým i soukromým sektorem na národní, ale i mezinárodní úrovni. Byla odprezentována řada podnětných témat a otevřela se nejedna diskuze nad otázkami programu Copernicus. Mnoho otázek však zůstává nezodpovězených a je tak výzvou, jak koncoví uživatelé nabízená data a informace přijmou a využijí nabízenou příležitost.

Více informací můžete nalézt Národním portálu Copernicus (copernicus.gov.cz).

Zbyněk Stein, CENIA