Slide 1

PDFTiskEmail

Článek o environmentální bezpečnosti v časopise Obrana a strategie

V prosincovém čísle časopisu Obrana a strategie (Defence & Strategy), vydávaného Univerzitou obrany, publikovali zástupci řešitelského kolektivu projektu EnviSec článek "Environmentální bezpečnost: Návrh koncepčního rámce pro aplikace v České republice". Cílem článku je přinést integrovaný pohled na koncept environmentální bezpečnosti.

Článek zasazuje pojetí environmentální bezpečnosti do historického kontextu a zároveň přináší informace o současném pojetí tohoto konceptu v environmentálně bezpečnostních studiích a strategických dokumentech. Účelem článku je návrh koncepčního rámce environmentální bezpečnosti, který pokrývá všechny relevantní oblasti environmentální bezpečnosti v České republice a přináší ucelený pohled na danou problematiku. Rámec environmentální bezpečnosti má v navrhovaném pojetí čtyři hlavní komponenty: energetickou bezpečnost, surovinovou bezpečnost, ekologickou a biologickou bezpečnost, a dimenzi tradiční bezpečnosti. Účelem článku je stanovení koncepčního rámce, který je využitelný pro potřeby rozhodovacích procesů a tvorby strategií v oblasti environmentální bezpečnosti.

Recenzovaný časopis Obrana a strategie vychází od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je určen přispěvatelům a čtenářům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany: bezpečnostním expertům, příslušníkům ozbrojených sil, akademickým pracovníkům, studentům relevantních oborů (bezpečnostní a strategická studia, mezinárodní vztahy, politologie aj.) a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity.

 

JANOUŠKOVÁ, Svatava, HÁK, Tomáš, LORENCOVÁ, Eliška, VAČKÁŘ, David. Environmentální bezpečnost: Návrh koncepčního rámce pro aplikace v České republice. Obrana a strategie. 2013, roč. 13, č. 2, s. 25-40. ISSN 1802-7199. DOI : 10.3849/1802-7199.13.2013.02.025-040.