Slide 1

PDFTiskEmail

Globální platforma pro omezování následků katastrof

Pod záštitou Spojených národů (konkrétně United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) proběhla od 19. do 23. května 2013 ve švýcarské  Ženevě v pořadí čtvrtá Globální platforma pro omezování následků katastrof. Tato platforma je organizovaná každý druhý rok a má sloužit jako fórum pro výměnu nejnovějších poznatků, diskuzi aktuálního vývoje a budování spolupráce napříč sektory v oblasti zmírňování dopadů živelních pohrom.

Rovněž v Ženevě poskytla konference diskusní platformu mezinárodním subjektům zaměřeným na problematiku rizik způsobených přírodními i lidskými příčinami, zmírňování jejich dopadů a na prevenci. Mezi 3 500 účastníky ze 172 zemí byli zastoupeni představitelé vlád, místních samospráv, vědců, soukromého sektoru i neziskových organizací.

Program tvořilo více než 170 tematických sekcí. Namátkou lze z pestré nabídky uvést např. představení globální zprávy o možnostech omezování důsledků pohrom (Global Assessment Report on Dissaster Risk Reduction), optimalizaci financování prevence a nápravy škod, zvyšování rezilience měst, prevenci ztráty kulturního dědictví se značnou sociální a ekonomickou hodnotu nebo seminář zaměřený význam ekosystémů pro snížení rizik, během kterého byla oficiálně uvedena čerstvě vydaná publikace The Role of Ecosystems in Disaster Risk Reduction (editoři Fabric Renaud, Karen Sudmeier-Rieux a Marisol Estrella). Z diskuzí vzešla řada návrhů a závěrů, jako například využívat více ekosystémově založené přístupy.

Klíčové bylo také zahájení diskuzí ohledně dokumentu navazujícího na akční rámec z Hyogo (Hyogo Framework for Action, HFA), jehož platnost končí v roce 2015. Účastníci vyjádřili souhlasný postoj k potřebě HFA2 (prozatímní název). Očekává se, že nástroj bude díky jasně definovaným zásadám a cílům strategickým a realistickým akčním plánem prosazujícím integrované řízení v oblasti rizik, který zároveň zohlední potřeby nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel. Přípravy dokumentu budou probíhat v následujících letech a vyvrcholí na světové konferenci v Sendai v Japonsku, plánované na březen 2015, kde by měl být nový dokument přijat.

 

Jana Frélichová